Aýratyn

Maşynlar

G322-8

Productionokary önümçilik tizliginde aýna çüýşeleriň, käseleriň, krujkalaryň ähli görnüşleri.Konteýnerleriň islendik görnüşini 1 çap görnüşinde çap edip biler.

G322-8

USULLAR Maşyn gurallary HYZMATDAŞ bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL BILEN

 • Ekrany çap ediji maşyn
 • Inkjet çap ediji maşyn
 • Gyzgyn möhürleýji maşyn
 • Pad çap ediji maşyn we beýlekiler
 • S3040/S4060/S5070 Flat screen printer with vacuum

  S3040 / S4060 / S5070 kwartira ...

  Düşündiriş 1.XYR sazlaýyş tablisasy 2.Motor bilen dolandyrylýan çap kellesini götermek ulgamy 3. Çyzykly gollanmalar bilen hereketlendiriji tarapyndan dolandyrylýan çap kellesi 4.Sebiň gabygyny öçürmek 5.Eňil o ...
 • S300/400/650/1000 flat/round/oval screen printer

  S300 / 400/650/1000 tekiz ...

  Umumy düşündiriş 1. Easyönekeý işleýiş we programmirläp bolýan panel 2. XYR işlenip düzülip bilinýän 3. T-ýeri, wakuumly tekiz, tegelek we ýumurtga funksiýalary bar we aňsat konw ...
 • US200S2,4,6 2,4,6 color CNC Auto-Screen printer

  US200S2,4,6 2,4,6 col ...

  Bu enjamda diňe 1 sany kompýuter gurallary bar, gaty çalt üýtgeýär.Duýgur ekranda ähli sazlamalar, aňsat gurnama.Kiçijik sargyt üçin amatly, ýöne önümleriň köp görnüşi bar.

 • S103 Automatic Cylindrical Screen Printer

  S103 Awtomat silindr ...

  Programma Aýna / plastmassa silindr turbalary, çüýşeler, çakyr gapaklary, dodak boýaglary, şprisler, ruçka ýeňleri we ş.m. Umumy düşündiriş 1.Auto guşak ýükleýiş ulgamy ...
 • IR4 rotary inkjet printer

  IR4 aýlawly inkjet printeri

  Programma silindr görnüşli / konusly çüýşeler, käseler, ýumşak turbalar Plastmassa / metal / aýna Umumy düşündiriş El bilen ýüklemek, awtomatik düşürmek Öňünden bejergi ...
 • H200M Auto hot stamping machine for cosmetic caps and bottles

  H200M Awto gyzgyn marka ...

  Programma H200M, ýokary önümçilik tizliginde gapaklary ýa-da kosmetiki çüýşeleri gyzgyn möhürlemek üçin niýetlenendir.Ygtybarlylyk we tizlik H200M-ni oflayn üçin ideal edýär ...
 • H200/250 Hot Stamping Machine

  H200 / 250 gyzgyn möhürleme ...

  Düşündiriş 1. Krank dizaýny, güýçli basyş we pes howa sarp edilişi.2. Marka basyşy, temperatura we tizligi sazlap bolýar.3. Iş stoluny çep / ri sazlap bolýar ...
 • GH350 Automatic hot stamping machine for glass bottles

  GH350 Awtomatiki gyzgyn st ...

  Programma GH350 enjamy, ýokary önümçilik tizliginde aýna çüýşeleriň we käseleriň ähli görnüşine gyzgyn möhür basmak üçin niýetlenendir.Aýnanyň ähli görnüşine laýyk ...
 • GH150 CNC Universal hot stamping machine

  GH150 CNC Universal ho ...

  Programma GH150, ýokary önümçilik tizliginde çüýşeleriň / gaplaryň ähli görnüşlerine gyzgyn möhür basmak üçin niýetlenendir.Aýna möhür basýan aýna gaplar üçin amatly ...
 • UV400M Flat/Round/Oval UV Dryer

  UV400M tekiz / tegelek / ýumurtga ...

  1. Qualityokary hilli Primarc UV ulgamy, çykyşy 5 synpda 1,6kw-dan 5.6kw-a çenli sazlap bolýar.
  2. Konweýeriň tizligi we lampa bilen substratyň arasyndaky aralyk sazlanyp bilner.
  3. Silindr önümlerini bejermek üçin önümleri aýlamak üçin gurlan konus saklaýjylar.
  4. Ajaýyp bejeriş netijesi, ygtybarly hil, CE standarty we aňsat işleýşi.

 • T1215 Mesh stretching machine

  T1215 Meşiň uzalmagy ...

  Düşündiriş 1. Stretçer gysgyjy we çarçuwasy, maşynyň durnuklylygyny üpjün edýän ýörite alýumin garyndysyndan durýar.2. Öz-özüňi gulplaýan gysgyç gurluşy, tor bolmaz ...
 • F300 Flame treatment machine

  F300 alawy bejermek m ...

  Düşündiriş 1. Önümleri aýlamak üçin gurlan konus saklaýjylar.2. Elektrik gözegçisinde ýokary hilli mikromotor, konweýeriň tizligi basgançaksyz sazlanýar ...

MISSION

STATEMENT

Printing Systems International Co., Ltd. (PSI) - awtomatiki ekran printerini, pad printerini we gyzgyn möhürleýji enjamy öndüriji.

Maşynlarymyzyň ähli jikme-jiklikleri barada alada edýäris

Iň oňat çap netijesini talap edýäris

Elektronikanyň, pnewmatikanyň we mehaniki bölekleriň dünýädäki iň gowy markalaryny ulanýarys

Finehli inçe bölekleri gaýtadan işleýäris

Müşderimiz enjamymyzy 10 ýyldan gowrak ulanyp biler diýip umyt edýäris

ýakynda

HABARLAR

 • Pad çap ediji maşynlaryň haýsy görnüşleri bar?Nädip tapawutlandyrmaly?

  I. Geçiriş re modeimine görä klassifikasiýa Pad çap ediji maşynyň esasy hereketiniň dürli geçiriş usullaryna görä, ony elde mehaniki pad çap ediji maşyn, elektrik pad çap ediji maşyn we pnewmatik pad çap ediji maşyn ýaly üç görnüşe bölmek mümkin.Bec ...

 • Tagta çap etmek nähili işleýär?

  Tagta çap ediji maşyn, häzirki wagtda ulanylyş ýygylygy ýokary bolan çaphana bolup, adatça plastmassa, oýunjak we aýna ýaly pudaklara degişlidir.Umuman aýdanyňda, pad çap ediji maşyn rezin rezin kellesini çap etmek tehnologiýasyny kabul edýär, bu gowy meto ...

 • Ekranda çap ediji maşynlaryň çap etmegiň artykmaçlyklary näme?

  Ekrany çap edýän maşynlaryň çap etmegiň artykmaçlygy näme?Häzirki wagtda ekran çap ediji maşynlar dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Ekranda çap ediji maşynlar daşbasma, nagyş we agyrlyk bilen çap etmek bilen utgaşdyrylan galam görnüşinde çap edilýär.Dört esasy çap ediji hökmünde tanalýar ...

 • Aýna ekrany çap ediji maşyn ulanmak we näsazlyklary düzetmek

  1. Aýna ekrany çap ediji maşyn, aýna ekrany çap ediljek bolsa, aýna ekrany çap ediş enjamyndan aýrylyp bilinmez.Aşakdakylara bölünse, ony bölmek bolar: awtoulag aýna ekrany çap ediji maşyn, aýna ekrany in engineeringenerçilik, ...

 • Ekrany çap ediji maşyn ekrany çap etmek usuly

  Häzirki wagtda ekran çap ediji maşynlar dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Ekrany çap ediji maşynlaryň ekrany çap etmek önümçiliginde ekrany çap edýän ekranlar hapalanmaz, ýöne köplenç ekrany çap etmek üçin ekrany çap ediji maşynlary ulanýarys.Önümleriň görnüşleri köplenç sebäp bolýar ...