ny

Awtomatiki ekran çap ediji maşyn

 • G322-8 Automatic all servo driven screen printer

  G322-8 servo bilen dolandyrylýan ekran printeriniň hemmesini awtomatlaşdyryň

  Applicationokary önümçilik tizliginde aýna çüýşeleriň, käseleriň, krujkalaryň ähli görnüşleri.Konteýnerleriň islendik görnüşini 1 çap görnüşinde çap edip biler.Umumy düşündiriş 1.Silane ýa-da “Pirosil” deslapky bejeriş ulgamy islege görä 2 “servo hereketlendiriji bilen awtomatiki çap ediş ulgamy: çap kellesi, tor çarçuwasy, aýlanma, serw motorlary tarapyndan dolandyrylýan çap ediş stansiýasy ýokary / aşak.3. Her çapdan soň 4.Auto UV aýlanmak üçin hereket edýän aýratyn servo motorly ähli jigler.ABŞ-dan LED ýa-da mikrotolkun UV ulgamy, ...
 • US200S2,4,6 2,4,6 color CNC Auto-Screen printer

  US200S2,4,6 2,4,6 reňkli CNC awto-ekran printeri

  Bu enjamda diňe 1 sany kompýuter gurallary bar, gaty çalt üýtgeýär.Duýgur ekranda ähli sazlamalar, aňsat gurnama.Kiçijik sargyt üçin amatly, ýöne önümleriň köp görnüşi bar.

 • G150 Auto screen printer

  G150 Awtomatiki ekran printeri

  Programma G150, ýokary önümçilik tizliginde aýna çüýşeleriň, käseleriň, bankalaryň ähli görnüşlerini köp reňkli bezemek üçin niýetlenendir.Konteýnerleriň islendik görnüşini 1 çap görnüşinde çap edip biler.Aýna gaplary çözüji syýa ýa-da termoplastiki syýa bilen çap etmek üçin amatlydyr.Servhli servo hereketlendiriji we çalt tizlik G150-i oflayn ýa-da 24/7 önümçilik üçin ideal edýär.Umumy düşündiriş 1. Köp okly servo robotly awtomatiki ýükleýiş ulgamy.Çüýşe konweýerde dur.2.Servo driv ...
 • US2-6M Automatic all servo driven screen printer

  US2-6M servo sürülýän ekran printeriniň hemmesini awtomatlaşdyryň

  Programma çüýşeleri, bankalar.Owal, silindr görnüşli, inedördül gaplar Bankalar, ýumşak turbalar, turba ýeňleri, dykyz ýa-da dykyz umumy düşündiriş 1. Guşakda el bilen ýüklemek.2. Robot bilen jiglere awtomatiki ýüklemek.3. Hasaba alyş belligi bar bolsa awtomatiki hasaba alynmak 4. Awto ýangyny bejermek 5. Europeewropadan elektrod UV bejeriş ulgamy.6. Iň oňat takyklyk bilen ähli sero sürülýän printer * mesh çarçuwalary we servo hereketlendirijiler tarapyndan dolandyrylýan çep / saga çap edilýän kelleler * rota üçin servo hereketlendirijileri bilen gurlan ähli jigler ...
 • S103 Automatic Cylindrical Screen Printer

  S103 Awtomatiki silindr görnüşli ekran printeri

  Programma Aýna / plastmassa silindr turbalary, çüýşeler, çakyr gapaklary, dodak boýaglary, şprisler, ruçka ýeňleri we ş.m. Umumy düşündiriş 1. Wakuum roboty bilen awto guşak ýüklemek ulgamy.Hopper we jam iýmitlendirijisi bilen doly awtomatiki ýükleýiş ulgamy.2.Awto koronany bejermek 3.Awto deslapky hasaba alyş 4. gysgyçlar ýa-da mandreller bilen jübütler 5.Autoewropadan ýokary netijelilikli elektrod UV bejeriş ulgamy..
 • US102 Universal Auto-Screen Printer

  US102 uniwersal awto-ekran printeri

  Programma US102 silindr görnüşli / ýumurtga / inedördül plastmassa çüýşeleri, ýokary önümçilik tizliginde gaty turbalary köp reňkli bezemek üçin niýetlenendir.UV syýa bilen plastmassa gaplary çap etmek üçin amatly.Mehaniki hereketlendiriji we çalt tizlik US102-ni oflayn ýa-da 24/7 önümçilik üçin ideal edýär.Umumy düşündiriş 1 beltGyş we wakuum roboty bilen awtomatiki ýüklemek ulgamy.2.Ad ýangyjyny bejermek, gaz çykaryjy we ýylylyk geçiriji bilen enjamlaşdyrylan.3. Uniwersal mehaniki geçiriş ulgamy ...
 • CNC102 Universal Auto-Screen printer

  CNC102 Univershliumumy awto-ekran printeri

  Plastmassa / aýna çüýşeleriň, gaty turbalaryň ähli görnüşlerini ulanyň.Konteýnerleriň islendik görnüşini 1 çap görnüşinde çap edip biler.Umumy düşündiriş 1 beltGyş we wakuum roboty bilen awtomatiki ýüklemek ulgamy.2. ingükleýji hopper we sentrifuga 3.Auto ýangyny bejermek bilen doly awtomatiki iýmitlendiriji.4.Awtomatiki servo deslapky hasaba alyş.5. Uniwersal mehaniki çüýşe geçiriş ulgamy 6. servhli serw bilen dolandyrylýan awtomatiki çap ulgamy: çap kellesi, tor çarçuwasy, aýlanma, konteýner ähli sürülýän b ...