F300 alawy bejermek enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1. Önümleri aýlamak üçin gurnalan konus saklaýjylar.
2. Elektrik gözegçisinde ýokary hilli mikromotor, konweýer tizligi ädimsiz hereketlendiriji bilen sazlanýar.
3. Awtomatiki ot ýakmak, ýakylmadyk ýagdaýynda awtoulag gazy, CE standarty.
4. Durnukly gurluş, ýokary hilli ojak, aňsat işlemek.
5. PP, PE materialy üçin ulanylýar, materialyň ýüzüniň häsiýetini üýtgediň, syýa ýelmeşmegini gowulandyryň.

Tehniki maglumatlar

Tehniki maglumatlar

F300

Ameangynyň ini (mm)

250mm

Guşak giňligi (mm)

300mm

Howany gysmak basyşy

5bar

Elektrik üpjünçiligi

220V / 50Hz

Konweýeriň tizligi

0-10m / min

Konweýeriň ululygy (uzynlygy * ini)

2500 × 256mm (standart ululygy 1500 × 256mm)

Arassa agramy

200KG

Haryt bilen tanyşlyk

Işgärlerimiz elmydama "üznüksiz gowulaşmak we kämillik" ruhunda durýarlar we ajaýyp harytlar, amatly bahalar we satuwdan soňky hyzmatlar bilen bir hatarda, Professional China China Plazma Corona Flame Surface Treatment Machine üçin her bir müşderiniň ynamyny gazanmaga synanyşýarys, Siz bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny gurmagy tüýs ýürekden umyt edýäris we size iň gowy hyzmaty ederis.

Professional Hytaý Hytaý Plazma faceerüsti Arassalaýjy Maşyn, Kodlary bejermek enjamy, 13 ýyllap gözleg we önüm öndürmekden soň, markamyz dünýä bazarynda ýokary hilli önümleriň köp görnüşini görkezip biler.Germaniýa, Ysraýyl, Ukraina, Angliýa, Italiýa, Argentina, Fransiýa, Braziliýa we ş.m. ýaly köp ýurtdan uly şertnamalary baglaşdyk.Biziň bilen iş salyşanyňyzda özüňizi arkaýyn we kanagatlandyrýan ýaly duýarsyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň