ny

Çyzykly ekran çap ediji maşyn

  • US102 Universal Auto-Screen Printer

    US102 uniwersal awto-ekran printeri

    Programma US102 silindr görnüşli / ýumurtga / inedördül plastmassa çüýşeleri, ýokary önümçilik tizliginde gaty turbalary köp reňkli bezemek üçin niýetlenendir.UV syýa bilen plastmassa gaplary çap etmek üçin amatly.Mehaniki hereketlendiriji we çalt tizlik US102-ni oflayn ýa-da 24/7 önümçilik üçin ideal edýär.Umumy düşündiriş 1 beltGyş we wakuum roboty bilen awtomatiki ýüklemek ulgamy.2.Ad ýangyjyny bejermek, gaz çykaryjy we ýylylyk geçiriji bilen enjamlaşdyrylan.3. Uniwersal mehaniki geçiriş ulgamy ...
  • CNC102 Universal Auto-Screen printer

    CNC102 Univershliumumy awto-ekran printeri

    Plastmassa / aýna çüýşeleriň, gaty turbalaryň ähli görnüşlerini ulanyň.Konteýnerleriň islendik görnüşini 1 çap görnüşinde çap edip biler.Umumy düşündiriş 1 beltGyş we wakuum roboty bilen awtomatiki ýüklemek ulgamy.2. ingükleýji hopper we sentrifuga 3.Auto ýangyny bejermek bilen doly awtomatiki iýmitlendiriji.4.Awtomatiki servo deslapky hasaba alyş.5. Uniwersal mehaniki çüýşe geçiriş ulgamy 6. servhli serw bilen dolandyrylýan awtomatiki çap ulgamy: çap kellesi, tor çarçuwasy, aýlanma, konteýner ähli sürülýän b ...