Biz hakda

Printing Systems International Co., Ltd. (PSI) --- awtomatiki ekran printerini, pad printerini we gyzgyn möhürleýji enjamy öndüriji.

Printing Systems International Co., Ltd (PSI), aýna, plastmassa we metal gap-gaçlary göni bezemek üçin ýokary hilli çaphana enjamlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde we gurnamakda öňdebaryjydyr.Sýamende (Günorta Hytaý) ýerleşip, 2003-nji ýyldan bäri dünýädäki müşderilerimize hyzmatlarymyzy hödürleýäris.

PSI maşynlary ýönekeý iş we konfigurasiýa bilen birleşdirilen zatlary we çylşyrymly şekilleri bezemek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dünýä derejesindäki standart, premium materiallar we komponentler bilen öndürilýär.

PSI ekranda çap etmek, sanly çap etmek, gyzgyn möhürlemek, pad çap etmek, ýylylyk geçirmek ýaly köp sanly çap çözgütlerini hödürleýär.Hünärmenlerimiz, enjamyňyzdaky enjamlaryňyza önümiňizi götermegiň ähli siklinde kömek edip, enjamlarymyzy enjamlaşdyrýarlar.

PSI 50-den gowrak dürli ýurtda giňeldi, 500-den gowrak birlik dürli bazar segmentlerinde guruldy we işleýär.

Hil

Maşynlarymyzyň ähli jikme-jiklikleri barada alada edýäris
Iň oňat çap netijesini talap edýäris
Elektronikanyň, pnewmatikanyň we mehaniki bölekleriň dünýädäki iň gowy markalaryny ulanýarys
Finehli inçe bölekleri gaýtadan işleýäris
Müşderimiz enjamymyzy 10 ýyldan gowrak ulanyp biler diýip umyt edýäris

Innowasiýa

Europeanewropa standartlaryna esaslanýan täze çap çözgütlerini döredýäris
Her möwsümde täze innowasiýa maşynlarymyz bar
Adaty awtomatlaşdyrmalary hödürleýäris
Şeýle hem, ýöriteleşdirilen awtomatlaşdyrmalary hödürleýäris

Hyzmat

Müşderimiz üçin iň amatly çözgütleri hödürleýäris
Müşderimiziň çap etmek talaplary üçin doly paket hyzmatyny hödürleýäris
Wagtynda iň oňat gurnama we okuw hyzmatyny hödürleýäris

Topar

Iň ýokary gözleg we in engineeringenerçilik toparymyz bar
Bizde gowy taýýarlanan we ökde ýygnamak topary bar
Professional satuw we hyzmat toparymyz bar
Europeewropada we ABŞ-da ýakyn hyzmatdaşlarymyz bar
Biz uly maşgala

rth

Iň ýokary gözleg we in engineeringenerçilik toparymyz bar

Bizde gowy taýýarlanan we ökde ýygnamak topary bar

Professional satuw we hyzmat toparymyz bar

Europeewropada we ABŞ-da ýakyn hyzmatdaşlarymyz bar

Biz uly maşgala

Europeewropadaky we ABŞ-daky wekil:

ABŞ

AutoTran, Inc.
1466 Demirýol başlygy Blvd
Naples, FL 34110
Telefon: (239) 659-2515

Fransiýa

LVM çap ediji maşyn

ZAC De Longelia, D991 marşruty

01200 WELA

T: + 33 4 50 48 78 99

Ispaniýa

Ibprint, sl

C / Dinamarca, 3 merkez 15

08700-Igualada (Barselona)

Tel.+34 93 802 96 96

Bütin dünýäde müşderiler

Fransiýa Ispaniýa Italiýa Russiýa Belgiýa Polşa Gresiýa Bolgariýa Rumyniýa Ukraina Belarus ABŞ Kanada Hytaý Koreýa Hindistan Türkiýe Ysraýyl Liwan Saud Arabystany Birleşen Arap Emirlikleri Pakistan Malaýziýa Indoneziýa Özbegistan Günorta Afrika Müsür Argentina Braziliýa Kolumbiýa Kosta Rika Çili Gwatemala Ekwador

dfb