H200 / 250 Gyzgyn möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1. Krank dizaýny, güýçli basyş we pes howa sarp edilişi.
2. Marka basyşy, temperatura we tizligi sazlap bolýar.
3. Iş stoluny çep / saga, öň / arka we burçy sazlap bolýar.
4. Düzülip bilýän funksiýa bilen awtomatiki folga bilen iýmitlendirmek we sarmak.
5. Möhürlenýän kelläniň beýikligi sazlanýar.
6. Tegelek önümiň möhürlenmegi üçin dişli we tekerli iş stoly.
7. Elektrik, kosmetika, şaý-sepler toplumy, oýunjak ýüzüniň bezegi üçin giňden ulanylýar.

Tehniki maglumatlar

Model H200 / H200S H200FR H250 / H250S H250FR

Iň köp möhür basýan ýer

150x200

200x250

Iş stolunyň ululygy

200x250 200x200 250x300 200x250

Kellä urmak

50

Maks.makala beýiklik

130

Temperatura

Otag otagy. ~ 280 ℃

Marka basyşy

≤200kgf

Maks.Marka tizligi

 1300  1000

1300

1000

Howa basyşy

5-7 bar

Elektrik üpjünçiligi

220V 1P 60Hz / 50Hz

Haryt bilen tanyşlyk

Iň ýokary hilli we öňe gidişlik, söwda, jemi satuw we marketing we kesgitlenen bäsdeşlik bahasy üçin hytaý öndürijisiniň ýokary takyklygy dört sütünli gidrawlik metbugat enjamlary üçin ajaýyp energiýa berýäris, sarp edijiler we pallar bilen özara oňyn taraplary çagyrýarys! .Siz bilen bilelikde goşmaça kompaniýa etmegi umyt edýärin.

Kesgitlenen bäsdeşlik bahasy Hytaýyň gidrawlik möhürleýji enjamy, metal kagyz möhürleýji maşyn, ähli işgärlerimiz: Hil şu gün gurulýar we hyzmat geljegi döredýär diýip hasaplaýarlar.Müşderilerimize ýetmegiň we özümize ýetmegiň ýeke-täk ýoludygyny, ýokary hilli we iň gowy hyzmatdygyny bilýäris.Geljekki iş gatnaşyklary üçin biziň bilen habarlaşmak üçin sözüň hemme ýerinde müşderileri garşylaýarys.Önümlerimiz iň gowusy.Bir gezek saýlananyňyzdan soň, hemişelik kämillik!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň