Habarlar

 • What types of pad printing machines are there? And how to distinguish?

  Pad çap ediji maşynlaryň haýsy görnüşleri bar?Nädip tapawutlandyrmaly?

  I. Geçiriş re modeimine görä klassifikasiýa Pad çap ediji maşynyň esasy hereketiniň dürli geçiriş usullaryna görä, ony elde mehaniki pad çap ediji maşyn, elektrik pad çap ediji maşyn we pnewmatik pad çap ediji maşyn ýaly üç görnüşe bölmek mümkin.Bec ...
  Koprak oka
 • How does the pad printing work?

  Tagta çap etmek nähili işleýär?

  Tagta çap ediji maşyn, häzirki wagtda ulanylyş ýygylygy ýokary bolan çaphana bolup, adatça plastmassa, oýunjak we aýna ýaly pudaklara degişlidir.Umuman aýdanyňda, pad çap ediji maşyn rezin rezin kellesini çap etmek tehnologiýasyny kabul edýär, bu gowy meto ...
  Koprak oka
 • What are the printing advantages of screen printing machines?

  Ekranda çap ediji maşynlaryň çap etmegiň artykmaçlyklary näme?

  Ekrany çap edýän maşynlaryň çap etmegiň artykmaçlygy näme?Häzirki wagtda ekran çap ediji maşynlar dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Ekranda çap ediji maşynlar daşbasma, nagyş we agyrlyk bilen çap etmek bilen utgaşdyrylan galam görnüşinde çap edilýär.Dört esasy çap ediji hökmünde tanalýar ...
  Koprak oka
 • Glass screen printing machine use and troubleshooting

  Aýna ekrany çap ediji maşyn ulanmak we näsazlyklary düzetmek

  1. Aýna ekrany çap ediji maşyn, aýna ekrany çap ediljek bolsa, aýna ekrany çap ediş enjamyndan aýrylyp bilinmez.Aşakdakylara bölünse, ony bölmek bolar: awtoulag aýna ekrany çap ediji maşyn, aýna ekrany in engineeringenerçilik, ...
  Koprak oka
 • Screen printing machine screen printing metho

  Ekrany çap ediji maşyn ekrany çap etmek usuly

  Häzirki wagtda ekran çap ediji maşynlar dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Ekrany çap ediji maşynlaryň ekrany çap etmek önümçiliginde ekrany çap edýän ekranlar hapalanmaz, ýöne köplenç ekrany çap etmek üçin ekrany çap ediji maşynlary ulanýarys.Önümleriň görnüşleri köplenç sebäp bolýar ...
  Koprak oka
 • What can a screen press print?

  Ekrany basyp näme çap edip bolar?

  Çaphana pudagynda ekran çap ediji maşyn, ekran çap ediş maşynynyň ulanylyşy has ýokary.Bu pikir, ekranda çap edilýän syýa, çap edilmeli ekran deşiginiň görnüşine baglylykda tekiz ýere syzýar.Ekrany çap etmegiň iň uly artykmaçlygy, substratyň ...
  Koprak oka
 • How to ensure good screen printing quality?

  Ekranyň çap edilmeginiň hilini nädip üpjün etmeli?

  Hemmäňize mälim bolşy ýaly, ýüpek ekran çap ediji maşyn çaphana kärhanasynyň ulanmaly esasy enjamlarydyr, indi çap edilmegine kepil geçmek islesek, çap etmegiň hiline kepil geçip bilmeýän, ýüpek ekranly çaphana maşynynyň bazary barha ulalýar. çaphana materiallarynyň we pri ...
  Koprak oka
 • The main classification of screen printing machine

  Ekrany çap ediji maşynyň esasy klassifikasiýasy

  Ekrany çap ediji maşyn, dik ekran çap ediş maşynyna, obli golly ekran çap ediji maşyna, aýlawly ekran çap ediji maşyna, dört afişaly ekran çap ediş maşynyna we awtomatiki ekran çap ediş enjamyna bölünýär.Dik ekran çap ediş maşynynyň aýratynlyklary: ýokary takyk çap etmek üçin ...
  Koprak oka