ny

Aýlanýan ekrany çap ediji maşyn

 • G322-8 Automatic all servo driven screen printer

  G322-8 servo bilen dolandyrylýan ekran printeriniň hemmesini awtomatlaşdyryň

  Applicationokary önümçilik tizliginde aýna çüýşeleriň, käseleriň, krujkalaryň ähli görnüşleri.Konteýnerleriň islendik görnüşini 1 çap görnüşinde çap edip biler.Umumy düşündiriş 1.Silane ýa-da “Pirosil” deslapky bejeriş ulgamy islege görä 2 “servo hereketlendiriji bilen awtomatiki çap ediş ulgamy: çap kellesi, tor çarçuwasy, aýlanma, serw motorlary tarapyndan dolandyrylýan çap ediş stansiýasy ýokary / aşak.3. Her çapdan soň 4.Auto UV aýlanmak üçin hereket edýän aýratyn servo motorly ähli jigler.ABŞ-dan LED ýa-da mikrotolkun UV ulgamy, ...
 • US2-6M Automatic all servo driven screen printer

  US2-6M servo sürülýän ekran printeriniň hemmesini awtomatlaşdyryň

  Programma çüýşeleri, bankalar.Owal, silindr görnüşli, inedördül gaplar Bankalar, ýumşak turbalar, turba ýeňleri, dykyz ýa-da dykyz umumy düşündiriş 1. Guşakda el bilen ýüklemek.2. Robot bilen jiglere awtomatiki ýüklemek.3. Hasaba alyş belligi bar bolsa awtomatiki hasaba alynmak 4. Awto ýangyny bejermek 5. Europeewropadan elektrod UV bejeriş ulgamy.6. Iň oňat takyklyk bilen ähli sero sürülýän printer * mesh çarçuwalary we servo hereketlendirijiler tarapyndan dolandyrylýan çep / saga çap edilýän kelleler * rota üçin servo hereketlendirijileri bilen gurlan ähli jigler ...
 • S103 Automatic Cylindrical Screen Printer

  S103 Awtomatiki silindr görnüşli ekran printeri

  Programma Aýna / plastmassa silindr turbalary, çüýşeler, çakyr gapaklary, dodak boýaglary, şprisler, ruçka ýeňleri we ş.m. Umumy düşündiriş 1. Wakuum roboty bilen awto guşak ýüklemek ulgamy.Hopper we jam iýmitlendirijisi bilen doly awtomatiki ýükleýiş ulgamy.2.Awto koronany bejermek 3.Awto deslapky hasaba alyş 4. gysgyçlar ýa-da mandreller bilen jübütler 5.Autoewropadan ýokary netijelilikli elektrod UV bejeriş ulgamy..