IR4 aýlawly inkjet printeri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Silindr görnüşli / konusly çüýşeler, käseler, ýumşak turbalar

Plastmassa / metal / aýna

Umumy düşündiriş

El bilen ýüklemek, awtomatik düşürmek

Ot alma / korona / plazma bilen öňünden bejergi

8 reňkli çap ulgamy

Soňky UV bejergisi

Servhli serw bilen dolandyrylýan ulgam

Tehniki maglumatlar

Parametr \ element I R4
Kuwwat 380VAC 3Paza 50 / 60Hz
Howanyň sarp edilişi 5-7 bar
Çap etmegiň iň ýokary tizligi (kompýuter / min) 10-a çenli
Diametri çap etmek 43-120mm
Önümiň beýikligi 50-250mm

Haryt bilen tanyşlyk

Inkjet çap etmek, syýa damjalaryny kagyz, plastmassa ýa-da beýleki substratlara sürtmek arkaly sanly şekili döredýän kompýuter çap etmegiň bir görnüşidir.Inkjet printerleri printeriň iň köp ulanylýan görnüşi bolup, ownuk arzan sarp ediş modellerinden başlap, gymmat hünärli maşynlara çenli.

Inkjet çap etmek düşünjesi 20-nji asyrda döräpdi we tehnologiýa ilkinji gezek 1950-nji ýyllaryň başynda giňden ösdürilipdi.1970-nji ýyllaryň ahyryndan başlap, kompýuterler tarapyndan döredilen sanly şekilleri köpeldip bilýän inkjet printerleri işlenip düzüldi.

Täze dörän syýa reaktiw materialy çöketlik bazary, materiallary gönüden-göni substratlara goýmak üçin, syýa tehnologiýalaryny ulanýar.

Tehnologiýa giňeldildi we “syýa” indi biosensor döretmek we dokuma in engineeringenerçiligi üçin PCB gurnama ýa-da janly öýjüklerde lehim pastasyny hem öz içine alyp biler.

Inkjet printerlerinde öndürilen suratlar kämahal beýleki atlar bilen satylýar, sebäbi bu söz käbir kontekstlerde negatiw baglanyşyklara eýe bolup bilýän "sanly", "kompýuter" we "gündelik çap" ýaly sözler bilen baglanyşykly.Bu söwda atlary ýa-da döredilen adalgalar, şekillendiriş sungatynyň köpeliş meýdanynda köplenç ulanylýar.Olara Digigraf, Iris yzlary (ýa-da Giclée) we Cromalin degişlidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň