ny

Önümler

 • G322-8 Automatic all servo driven screen printer

  G322-8 servo bilen dolandyrylýan ekran printeriniň hemmesini awtomatlaşdyryň

  Applicationokary önümçilik tizliginde aýna çüýşeleriň, käseleriň, krujkalaryň ähli görnüşleri.Konteýnerleriň islendik görnüşini 1 çap görnüşinde çap edip biler.Umumy düşündiriş 1.Silane ýa-da “Pirosil” deslapky bejeriş ulgamy islege görä 2 “servo hereketlendiriji bilen awtomatiki çap ediş ulgamy: çap kellesi, tor çarçuwasy, aýlanma, serw motorlary tarapyndan dolandyrylýan çap ediş stansiýasy ýokary / aşak.3. Her çapdan soň 4.Auto UV aýlanmak üçin hereket edýän aýratyn servo motorly ähli jigler.ABŞ-dan LED ýa-da mikrotolkun UV ulgamy, ...
 • S2 inkjet printer

  S2 inkjet printeri

  6 kelle, 12 reňkli çap ulgamy
  Servo sürýän gatnaw
  360 dereje yzygiderli çap etmek
  Konus käseleri çap etmek üçin awtomatik egilme ulgamy
  Servhli serw bilen dolandyrylýan ulgam
  Easyönekeý üýtgeşiklik, aňsat surat gurmak

 • H200/250 Hot Stamping Machine

  H200 / 250 Gyzgyn möhürleýji maşyn

  Düşündiriş 1. Krank dizaýny, güýçli basyş we pes howa sarp edilişi.2. Marka basyşy, temperatura we tizligi sazlap bolýar.3. Iş stoluny çep / saga, öň / arka we burçy sazlap bolýar.4. Düzülip bilýän funksiýa bilen awtomatiki folga bilen iýmitlendirmek we sarmak.5. Möhürlenýän kelläniň beýikligi sazlanýar.6. Tegelek önümiň möhürlenmegi üçin dişli we tekerli iş stoly.7. Elektrik, kosmetika, şaý-sepler toplumy, oýunjak ýüzüniň bezegi üçin giňden ulanylýar.Tehniki maglumatlar modeli H200 / H200S H200FR H250 / H250 ...
 • One Pass Flat inkjet printer

  Bir Pass Flat inkjet printeri

  1. Krank dizaýny, güýçli basyş we pes howa sarp edilişi.

  2. Marka basyşy, temperatura we tizligi sazlap bolýar.

  3. Iş stoluny çep / saga, öň / arka we burçy sazlap bolýar.

  4. Düzülip bilýän funksiýa bilen awtomatiki folga bilen iýmitlendirmek we sarmak.

  5. Möhürlenýän kelläniň beýikligi sazlanýar.

  6. Tegelek önümiň möhürlenmegi üçin dişli we tekerli iş stoly.

  7. Elektrik, kosmetika, şaý-sepler toplumy, oýunjak ýüzüniň bezegi üçin giňden ulanylýar.

 • H200R Automatic heat transfer machine

  H200R Awtomatiki ýylylyk geçiriji maşyn

  Näme üçin ýylylyk geçirmek?Ekrany we gyzgyn möhüri deňeşdiriň.1. presseke metbugatda köp reňk.2. Çydamlylyk max +/- 0.1mm bilen ýokary takyklyk 3. Öňünden bejergi gerek däl.4. Ekrany çap etmek bilen gibrid proses, arzan bahadan mümkinçilik berýän gyzgyn möhürleme.5. Greenaşyl tehnologiýa.Solvent ýok, syýa ýok, erbet ys ýok.6. productionokary önümçilik wagty we ret etmegiň derejesini ýokarlandyrmak.7. Çalt düzülen wagt, çalt üýtgetmek.8. Operatorlar az, başarnyk zerurlygy az.Programma çüýşeleri, bellige alyş belligi bilen ýa-da bolmazdan ...
 • GH2 Auto heat transfer machine

  GH2 Awto ýylylyk geçiriji maşyn

  Näme üçin ýylylyk geçirmek?Ekrany we gyzgyn möhüri deňeşdiriň.1. presseke metbugatda köp reňk.2. Çydamlylyk max +/- 0.1mm bilen ýokary takyklyk 3. Öňünden bejergi gerek däl.4. Aýnada ajaýyp ýelmeşme.5. Ekrany çap etmek bilen gibrid proses, arzan bahadan mümkinçilik berýän gyzgyn möhürleme.6. Greenaşyl tehnologiýa.Solvent ýok, syýa ýok, erbet ys ýok.7. productionokary önümçilik wagty we ret etmegiň derejesini ýokarlandyrmak.8. Çalt düzülen wagt, çalt üýtgetmek.9. Operatorlaryň sany az, başarnyk zerurlygy az.Programma ýylylyk geçirişi ...
 • Flatbed inkjet printer

  Tekiz inkjet printer

  Önüm programmasy UV tekiz panelli printer, uniwersal tekiz panelli printer ýa-da UV inkjet tekiz printer hökmünde hem tanalýar, sanly çap etmek tehnologiýasynyň bökdençligini kesýär we plastinka ýasama we doly reňkli surat çap edilmezden bir sahypa bilen seredip bilmek derejesine ýetýär. hakyky manyda bir gezek.Adaty çaphana tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, onuň köp artykmaçlygy bar.UV tekiz printer durnukly platforma tehnologiýasyny we ösen basgançakly hereketlendiriji re modeimini kabul edýär.Infragyzyl manyny birleşdirýär ...
 • UV400M Flat/Round/Oval UV Dryer

  UV400M tekiz / tegelek / ýumurtga UV guradyjy

  1. Qualityokary hilli Primarc UV ulgamy, çykyşy 5 synpda 1,6kw-dan 5.6kw-a çenli sazlap bolýar.
  2. Konweýeriň tizligi we lampa bilen substratyň arasyndaky aralyk sazlanyp bilner.
  3. Silindr önümlerini bejermek üçin önümleri aýlamak üçin gurlan konus saklaýjylar.
  4. Ajaýyp bejeriş netijesi, ygtybarly hil, CE standarty we aňsat işleýşi.

 • T1215 Mesh stretching machine

  T1215 Meşäni uzadýan maşyn

  Düşündiriş 1. Stretçer gysgyjy we çarçuwasy, maşynyň durnuklylygyny üpjün edýän ýörite alýumin garyndysyndan durýar.2. Öz-özüňi gulplaýan gysgyç gurluşy, mesh ýokary dartyş bilen süýşmez we gowşamaz.3. Gaty nosilka çarçuwasy, paralel paralel hereket edende ýoýulma bolmaz.4. Çarçuwaly çarçuwa pnewmatik silindr bilen göterilýär, aňsat işleýär.Tehniki maglumatlar Tehniki maglumatlar T1215 Maks.toruň ululygy 1200 * 1500mm Min.tor nosilkasynyň ululygy 500 * 500mm Iň ýokary dartyş ...
 • F300 Flame treatment machine

  F300 alawy bejermek enjamy

  Düşündiriş 1. Önümleri aýlamak üçin gurlan konus saklaýjylar.2. Elektrik gözegçisinde ýokary hilli mikromotor, konweýer tizligi ädimsiz hereketlendiriji bilen sazlanýar.3. Awtomatiki ot ýakmak, ýakylmadyk ýagdaýynda awtoulag gazy, CE standarty.4. Durnukly gurluş, ýokary hilli ojak, aňsat işlemek.5. PP, PE materialy üçin ulanylýar, materialyň ýüzüniň häsiýetini üýtgediň, syýa ýelmeşmegini gowulandyryň.Tehniki maglumatlar Tehniki maglumatlar F300 alawyň ini (mm) 250mm kemeriň ini (mm) 300mm ...
 • E8010/E1013 Exposing Unit

  E8010 / E1013 Ekspozisiýa bölümi

  Düşündiriş 1. Mikrokompýuter dolandyryşy, aňsat işlemek, ýokary tizlik we deň derejede täsir etmek.2. Temperaturany peseltmek üçin sowadyjy fanat bilen gurnalan, işleýän wagtyňyz enjamy otag temperaturasynda saklaň.3. Çalt lampa.Enjamy öçüreniňizde, enjamy iki minudyň içinde täzeden açyp bilersiňiz.4. Germanhli burçlara ýagtylygy görkezýän nemes dilinden ýokary hilli reflektor filmi.5. Dört reňkli tor nokatlaryny açmak üçin amatly.6. Keramika, bellik tagtasy, ou ...
 • 175-90 single color ink cup pad printer

  175-90 ýeke reňkli syýa käse pad printeri

  Aýna kosmetika, kanselýariýa ofis esbaplary, elektron enjamlary, bezeg, derman, keramika we beýleki ugurlarda giňden ulanylýan plastik kauçukda, metal aýnada, keramiki agaç önümlerinde we beýleki materiallarda çap etmek üçin amatly printerler.Uçarda, sferada we ruçka hökümdary, makiýaup çüýşesi, aýna çüýşe, senagat ellik, balyk tutulýan lampa turbasy uzyn çybyk, aýna duýgur ekran, film zynjyry, elektron bölekleri, klawiatura, lukmançylyk turbasy, çip, ýat ýaly ajaýyp täsirleri çap edip biler kart, kompýuter jübi telefony mebel gurallarynyň gabygy we ş.m.
  Çap edilýän sarp ediş materiallary: polat plastinka, rezin pad, syýa.

123Indiki>>> Sahypa 1/3